Prezentare

Școala de vară

Alege să fii Farmacist!

 SUMMERPHARM 2019-2021

OPORTUNITATE ȘI SCOP

Proiectul Scoala de vară – Alege sa fii Farmacist!, este un proiect de tip grant competitiv și se adresează elevilor ce provin din medii defavorizate, din liceele eligibile în cadrul programului ROSE, din Regiunea Nord-Est. Proiectul este organizat de către Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iași, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Societatea Studenților Farmaciști din Iași. Prin activitățile propuse se urmărește dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice privind o carieră profesională în domeniul farmaceutic pentru un grup țintă format din 150 de elevi (50 de elevi/an, 3 ani), absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a. Totodată prin suportul oferit de către profesori și studenții se va asigura elevilor dezvoltarea abilităților de auto-eficacitate, se va facilita contactul cu modele de succes în carieră și nu în ultimul rând se va crea și întări o legătură cu o instituție de învățămând superior. Prin orientarea adecvată și sigură a elevilor, pe baza abilităților și aspirațiilor proprii, proiectul propus are un important impact social la nivelul Regiunii Nord-Est. Prin campania de diseminare proiectul va duce la creșterea conștientizării valorii studiilor universitare în domeniul medical dar și a importanței alegerii informate a carierei profesionale.

OBIECTIVELELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului elevilor ce provin din medii defavorizate, aflați în situații de risc, către învățământul universitar în general și orientarea acestora în ceea ce privește opțiunea de continuare a studiilor în domeniul învățământului universitar farmaceutic. Proiectul urmărește oferirea unei experiențe universitare timpurii, ajutând elevii din grupul țintă să-și definească perspectivele pentru viitor și să cunoască specialiști cu un parcurs academic și o carieră profesională de excepție. Școala de vară va servi ca bază pentru un program de mentorat menit să sprijine elevii în deciziile educaționale și profesionale ulterioare. Proiectul reprezintă un program de promovare a unei alegeri informate și corecte a studiilor universitare în domeniul farmaceutic către elevii aflați în situații de risc.

Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului sunt:

OS1. Informarea, orientarea și consilierea profesională a 150 de elevi proveniți din medii defavorizate, din licee eligibile în cadrul programului, din județele Regiunii de Nord-Est, în vederea eficientizării managementului propriei cariere și creșterii accesului la învățământul superior medical, respectiv farmaceutic.

OS2. Creșterea disponibilității informațiilor relevante privind accesul la învățământul superior farmaceutic și alegerea unei cariere profesionale pentru elevii proveniți din licee eligibile în cadrul proiectului.

OS3. Dezvoltarea mentoratului între studenți și elevi și între profesori și elevi prin organizarea și implementarea unor ateliere de lucru cu scopul sprijinirii elevilor din grupul țintă să acceadă la învățământul superior farmaceutic.

GRUP ȚINTĂ

Proiectul se adresează unui grup format din 150 de elevi (50 de elevi/an, 3 ani), proveniți din medii defavorizate, vulnerabile, absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a, din licee eligibile în proiectul ROSE din Regiunea de Nord-Est.  Categoriile grupului ţintă avute în vedere, conform cu obiectivele proiectului sunt următoarele: provin din familii cu venituri mici; au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate; trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate; sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi); au cerințe educaționale speciale;se află în alte situații speciale.

PLUS VALOAREA PROIECTULUI

Desfășurarea activităților din cadrul proiectului adaugă dimensiunea experienței efective a vieții de student în procesul de alegere a unui program de studii. Astfel, elevii trăiesc experiența și facultatea încetează sa fie un concept abstract, marcat de mituri și devine o realitatea tangibilă. Ca rezultat, cresc șansele unei alegeri adecvate și scade abandonul școlar universitar, problema majoră la care își dorește să răspundă acest proiect. Fără a aștepta apariția problemei, Scoala de vară organizată de către Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași pentru elevi aparținând unor grupuri defavorizate elimină însăși cauza acesteia. Fiind mai mult decat o simplă vizită în facultate, școala de vără tip punte recrează, într-un mod adaptat elevilor, întregul univers al vieții de student. Proiectul adaugă astfel dimensiunea de conștientizare publică a problemei abandonului școlar, crescând sfera de impact la nivelul liceelor din Regiunea de Nord-Est, aducând un plus de valoare important sistemului de educație din Romania și punând elevul în centrul deciziilor care îi privesc propria carieră.

CONSILIEREA PROFESIONALĂ ȘI ORIENTAREA ÎN CARIERĂ

Activitatea se desfasoară în luna iulie în fiecare din cei trei ani de implementare a proiectului. Orientarea profesională a elevilor presupune o gama largă de activități cum ar fi: consilierea, informarea, evaluarea și îndrumarea, cu scopul de a ajuta persoanele interesate să opteze în ceea ce privește formarea profesională inițială și continuă. Astfel, prin discuții de grup, sustinuțe de către consilierul SCOP al Universității se va indentifica care sunt capacitățile, calitățile, abilitățile elevilor și cum și de ce sunt potriviți pentru a urma o carieră în domeniul farmaceutic.

Activitatea de consiliere și orientare profesională se va realiza în vederea motivării și conștientizării elevilor participanți la program cu privire la obținerea unei calificări potrivite și în acord cu competențele lor. Beneficiul activității constă în faptul că fiecare elev își va identifica aspirațiile și abilitățile sau capacitățile, iar prin evaluare și consiliere va întelege care sunt eforturile necesare sau cerințele de pregătire și dezvoltare. Deasemeni, prin prezentarea și analiza unor cazuri de succes, membrii grupului țintă vor fi motivați pentru alegerea unei cariere în domeniul farmaceutic, care le poate asigura succesul profesional, dacă alegerea este dublată de efort și motivație personală.

ORGANIZARE CURSURI ȘI ATELIERE DE LUCRU

În cadrul acestei activități formale, de pregătire profesională, elevii vor avea ocazia de a participa la cursuri și ateliere de lucru specifice. Activitatea se va desfasura în luna iulie din fiecare an de implementare (2019, 2020, 2021). Se vor forma două serii anuale a câte 25 de elevi fiecare. Fiecare serie de elevi va fi inclusă într-un program educațional, care va cuprinde o etapă de dobândire de cunoștinte și abilități practice în domeniul farmaceutic (cursuri și ateliere de lucru) și o etapă de evaluare a cunoștințelor dobândite, menită să simuleze sesiunea de examen. Pentru fiecare serie se vor organiza și desfășura în fiecare din cei 3 ani de implementare, 5 activități didactice (cursuri și ateliere de lucru) a câte 6 ore fiecare. Prin cursurile și atelierele de lucru organizate, se vor transmite elevilor cunoștințe ce vizează viitoarea profesie de farmacist și anume: Chimie farmaceutică, Farmacologie, Biologie vegetală, Farmacognozie, Anatomia și fiziologia omului. Alegerea acestor discipline a avut la bază specificul profesiei de farmacist care implică atât cunoștințe din domeniul științelor fundamentale (chimie, biologie, anatomie) cât și de specialitate, referitoare la medicament, cunoștinte pe care farmacistul trebuie să le cunoască pentru a asigura succesul tratamentului recomandat de colegul său, medicul. Succint cunoașterea unui medicament implică proveniența lui (de origine vegetală sau de sinteză), caracteristicile fizico-chimice precum și modul de acțiune și indicațiile terapeutice corelate cu specificul afecțiunii căreia i se adresează. Cursurile academice vor viza suscitarea interesului pentru dobândirea de cunoștinte și abilitati practice în domeniul farmaceutic, dezvoltarea de abilități academice, abilități de învățare, îmbunătățirea strategiilor de învățare, toate acestea  construind un capital academic, care poate sta la baza dezvoltării lor profesionale. Cunoștințele dobândite la curs vor fi aplicate practic în cadrul atelierelor de lucru. Vor fi încurajate discuțiile libere între elevi, profesori și studenți în vederea schimbului de impresii acumulate în urma participării la program. Evaluarea elevilor va fi făcută la finalul programului de învățare, pe baza unui text grilă, care include întrebări din tematica activităților teoretice și practice parcurse. Întreaga activitate de formare profesională, va fi mentorată de către 1 profesor (mentor)/pe serie de elevi. Pentru rezultatele obținute elevii vor fi recompensați cu diferite materiale (rucsac, halat personalizat,  pix, bloc-notes, carti de specialitate).

ORGANIZARE ACTIVITĂȚI NON-FORMALE

Activitățile organizate în cadrul proiectului: vizite de studiu, dezbateri, activități culturale, activități sociale, alte activități de grup, vor da ocazia elevilor să interacționeze între ei precum și cu comunitatea academică și profesională. Se vor realiza următoarele vizite de studiu: (i) la farmacii de circuit deschis; (ii) la companii producătoare de medicamente și/sau suplimente alimentare (Compania Antibiotice SA, Compania Fiterman Pharma). Totodată, pentru a le insufla dorința pentru cercetare științifică, se va avea în vedere organizarea de vizite de studiu în institute de cercetare: (i) la CEMEX, Centrul de Medicină Experimentală, al UMF Iași; (ii)  la Institutul de Chimie Macromoleculă „Petru Poni” Iași. Formarea profesională va fi dublată de activități de dezvoltare personală prin vizite la Muzeul de Științe Naturale, Gradina Botanică Iași, Palatul Culturii, precum și la alte obiective turistice și culturale din orașului Iași. Vor participa și/sau la un spectacol/film. În plus, pentru socializare, studeții voluntari vor organiza o seara socială și un concurs studențesc de divertisment. Elevii, îndrumați de către studenții voluntari (în calitate de tutori), vor realiza, la sosirea în Universitate, activități specifice vieții de student. Astfel, elevii vor completa fișa de înscriere la studii, fișa de cazare în cămin, înscriere la cantina Unversității, înscriere la biblioteca Universitatii, consultarea orarului.

Alege sa fii FARMACIST!

SUMMERPHARM 2019-2021

Vă asteptăm cu drag!

Prof. univ. dr. Lenuța Profire – Decan Facultatea de Farmacie