Grup țintă

Proiectul se adresează unui grup format din 250 de elevi (50 de elevi/an, 5 ani), proveniți din medii defavorizate, vulnerabile, absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a, din licee eligibile în programul ROSE din Regiunea de Nord-Est.


Categoriile grupului ţintă avute în vedere, conform cu obiectivele proiectului sunt următoarele:
• provin din familii cu venituri mici;
• au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
• trăiesc în zone rurale sau alte zone în care nu există școli în proximitate;
• sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi);
• au cerințe educaționale speciale;
• se află în alte situații speciale.