Oportunitate și scop

Proiectul Școala de vară – Alege sa fii Farmacist!, este un proiect de tip grant competitiv și se adresează elevilor ce provin din medii defavorizate, din liceele eligibile în cadrul programului ROSE, din Regiunea Nord-Est. Proiectul este organizat de către Facultatea de Farmacie din cadrul UMF Iași, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene și cu Societatea Studenților Farmaciști din Iași. Prin activitățile propuse se urmărește dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice privind o carieră profesională în domeniul farmaceutic pentru un grup țintă format din 250 de elevi (50 de elevi/an, 5 ani), absolvenți ai claselor a X-a și a XI-a. Totodată prin suportul oferit de către profesori și studenții se va asigura elevilor dezvoltarea abilităților de auto-eficacitate, se va facilita contactul cu modele de succes în carieră și nu în ultimul rând se va crea și întări o legătură cu o instituție de învățămând superior. Prin orientarea adecvată și sigură a elevilor, pe baza abilităților și aspirațiilor proprii, proiectul propus are un important impact social la nivelul Regiunii Nord-Est. Prin campania de diseminare proiectul va duce la creșterea conștientizării valorii astudiilor universitare în domeniul medical dar și a importanței alegerii informate a carierei profesionale.