Cursuri și Ateliere de lucru

În cadrul acestei activități formale, de pregătire profesională, elevii vor avea ocazia de a participa la cursuri și ateliere de lucru specifice.


Activitatea se va desfășura în luna iulie din fiecare an de implementare (2019, 2021, 2022, 2023, 2024). Se vor forma două serii anuale a câte 25 de elevi fiecare. Fiecare serie de elevi va fi inclusă într-un program educațional, care va cuprinde o etapă de dobândire de cunoștinte și abilități practice în domeniul farmaceutic (cursuri și ateliere de lucru) și o etapă de evaluare a cunoștințelor dobândite, menită să simuleze sesiunea de examen.


Pentru fiecare serie se vor organiza și desfășura în fiecare din cei 5 ani de implementare, 5 activități didactice (cursuri și ateliere de lucru) a câte 6 ore fiecare.


Prin cursurile și atelierele de lucru organizate, se vor transmite elevilor cunoștințe ce vizează viitoarea profesie de farmacist și anume: Chimie farmaceutică, Farmacologie, Biologie vegetală, Farmacognozie, Anatomia și fiziologia omului.
Alegerea acestor discipline a avut la bază specificul profesiei de farmacist care implică atât cunoștințe din domeniul științelor fundamentale (chimie, biologie, anatomie) cât și de specialitate, referitoare la medicament, cunoștinte pe care farmacistul trebuie să le cunoască pentru a asigura succesul tratamentului recomandat de colegul său, medicul. Succint cunoașterea unui medicament implică proveniența lui (de origine vegetală sau de sinteză), caracteristicile fizico-chimice precum și modul de acțiune și indicațiile terapeutice corelate cu specificul afecțiunii căreia i se adresează.
Cursurile academice vor viza suscitarea interesului pentru dobândirea de cunoștinte și abilitati practice în domeniul farmaceutic, dezvoltarea de abilități academice, abilități de învățare, îmbunătățirea strategiilor de învățare, toate acestea construind un capital academic, care poate sta la baza dezvoltării lor profesionale.


Cunoștințele dobândite la curs vor fi aplicate practic în cadrul atelierelor de lucru. Vor fi încurajate discuțiile libere între elevi, profesori și studenți în vederea schimbului de impresii acumulate în urma participării la program.


Evaluarea elevilor va fi făcută la finalul programului de învățare, pe baza unui test grilă, care include întrebări din tematica activităților teoretice și practice parcurse.


Întreaga activitate de formare profesională, va fi mentorată de către 1 profesor (mentor)/pe serie de elevi.


Pentru rezultatele obținute elevii vor fi recompensați cu diferite materiale (Tabletă, rucsac, tricou, halat personalizat,șapcă, memorystik,  pix, bloc-notes, carți de specialitate).