Activități non-formale

Activitățile organizate în cadrul proiectului: vizite de studiu, dezbateri, activități culturale, activități sociale, alte activități de grup, vor da ocazia elevilor să interacționeze între ei precum și cu comunitatea academică și profesională. Se vor realiza următoarele vizite de studiu:

  • la farmacii de circuit deschis;
  • la companii producătoare de medicamente și/sau suplimente alimentare (Compania Antibiotice SA, Compania Fiterman Pharma).

Totodată, pentru a le insufla dorința pentru cercetare științifică, se va avea în vedere organizarea de vizite de studiu în institute de cercetare:

  • la CEMEX, Centrul de Medicină Experimentală, al UMF Iași;
  • la Institutul de Chimie Macromoleculă „Petru Poni” Iași.

Formarea profesională va fi dublată de activități de dezvoltare personală prin vizite la Muzeul de Științe Naturale, Grădina Botanică Iași, Palatul Culturii, precum și la alte obiective turistice și culturale din orașul Iași. Vor participa și/sau la un spectacol/film. În plus, pentru socializare, studeții voluntari vor organiza o seara socială și un concurs studențesc de divertisment.

Elevii, îndrumați de către studenții voluntari (în calitate de tutori), vor realiza, la sosirea în Universitate, activități specifice vieții de student. Astfel, elevii vor completa fișa de înscriere la studii, fișa de cazare în cămin, înscriere la cantina Universității, înscriere la biblioteca Universității, consultarea orarului.