Documente necesare înscrierii

 • Formular de înregistrare  – se completează online și este disponibil AICI
 • Adeverință de elev;
 • Acordul privind participarea elevului la programul educațional:
 • Copie carte de identitate părinte/tutore – dacă elevul este minor;
 • Copie carte de identitate elev;
 • Scrisoare de motivație;
 • Declarație pe propria răspundere cu privire la posesia altor dispozitive achiziționate prin fonduri ROSE;
 • Angajament de participare;
 • Documente justificative privind încadrarea elevului în una din situațiile eligibile în cadrul proiectului :
  • provine din familii cu venituri mici – adeverință eliberată de unitatea de învățământ care atestă faptul că elevul îndeplinește condițiile pentru acordarea unei burse de ajutor social sau alt document justificativ, inclusiv declarație pe propria răspundere a tutorelui/părintelui, care să ateste faptul că venitul net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, este mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
  • are unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, se află în alte situații speciale – declarație pe propria răspundere a părintelui/tutorelui în care se specifică situația specială.
  • locuiește în zone rurale sau în alte zone în care nu există școli în proximitate– copie carte de identitate elev;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei (inclusiv romi) – document justificativ privind apartenența la etnia declarată;
  • au cerințe educaționale speciale – adeverință medicală;

Documentele necesare înscrierii vor fi încărcate online prin accesarea formularului de înregistrare, urmând ca ele să fie depuse în mod fizic în prima zi de desfasurarea programului educațional.