Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului elevilor ce provin din medii defavorizate, aflați în situații de risc, către învățământul universitar în general și orientarea acestora în ceea ce privește opțiunea de continuare a studiilor în domeniul învățământului universitar farmaceutic.


Proiectul urmărește oferirea unei experiențe universitare timpurii, ajutând elevii din grupul țintă să-și definească perspectivele pentru viitor și să cunoască specialiști cu un parcurs academic și o carieră profesională de excepție. Școala de vară va servi ca bază pentru un program de mentorat menit să sprijine elevii în deciziile educaționale și profesionale ulterioare.


Proiectul reprezintă un program de promovare a unei alegeri informate și corecte a studiilor universitare în domeniul farmaceutic către elevii aflați în situații de risc.


Obiectivele specifice urmărite în cadrul proiectului sunt:
OS1. Informarea, orientarea și consilierea profesională a 250 de elevi proveniți din medii defavorizate, din licee eligibile în cadrul programului, din județele Regiunii de Nord-Est, în vederea eficientizării managementului propriei cariere și creșterii accesului la învățământul superior medical, respectiv farmaceutic.
OS2. Creșterea disponibilității informațiilor relevante privind accesul la învățământul superior farmaceutic și alegerea unei cariere profesionale pentru elevii proveniți din licee eligibile în cadrul proiectului.
OS3. Dezvoltarea mentoratului între studenți și elevi și între profesori și elevi prin organizarea și implementarea unor ateliere de lucru cu scopul sprijinirii elevilor din grupul țintă să acceadă la învățământul superior farmaceutic.